Knowledge is power.

Deze rubriek staat – de titel verklapt het al een beetje – in het teken van research doen. We leven in een wereld waar we dagelijks bergen met informatie moeten verwerken.

Het komt vaak genoeg voor dat er verkeerde of zelfs valse info wordt verspreid. Ik vind het van groot belang om dingen te onderzoeken en kennis op te doen, vooral omdat ik het leuk vind, veel aan heb en die kennis te delen. Want wat heb je aan kennis als je het niet deelt met je omgeving?

Ik kies elke week een onderwerp waarvan ik denk dat meer aandacht aan besteed moet worden en daar doe ik 7 dagen lang onderzoek naar (soms heb ik iets langer of korter de tijd nodig, maar dat is afhankelijk van het onderwerp dat ik die week behandel).

Korte disclaimer:

Je hoeft het niet eens te zijn met wat ik schrijf. Ik beargumenteer alles door middel van feiten en bronnen over het desbetreffende onderwerp. Heb je een vraag? Dan mag je me ten alle tijden een mailtje of DM sturen. 🤎

Het begin van wijsheid is dat je wijsheid zoekt, aan alles wat je hebt verworven, inzicht toevoegt.

Spreuken 4:7
%d bloggers liken dit: